Adatvédelmi tájékoztató

Ez az adatvédelmi tájékoztató az artdot.hu weboldalak és az azon elérhető szolgáltatások felhasználói, mint érintettek részére készült. Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy az ART.DOT Kft. (1033 Budapest, Szentendrei út 87. a továbbiakban: „Adatkezelő”) tájékoztassa az érintetteket a tőlük kapott adatok kezelésével kapcsolatban.

Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás igénybevételéről az érintett szabadon dönthet, így a használatához szükséges adatok megadása és az adatszolgáltatás is önkéntes.

1. Az adatkezelő, a kezelt adatok köre, az adatkezelés célja:

Az adatkezelő az ART.DOT Kft. (1033 Budapest, Szentendrei út 87.)

A www.artdot.hu egyes szolgáltatásainak eléréséhez e-mailben történő kapcsolatfelvétel szükséges. Ennek során a társaság ügyfelei az általuk relevánsnak tartott adatokat adják meg amelyeket az Adatkezelő kezel.

Amikor meglátogatja a web oldalunkat, akkor az olyan adatok, mint az IP cím (az ön gépének internetes hálózati címe), az időpont, a látogatott oldalak és más technikai adatok is naplózásra kerülnek. Mindez névtelenül történik, így az ön személyével sem most, sem a jövőben nem hozható összefüggésbe. Az adatokat nem elemezzük, kizárólag statisztikai célokat szolgálnak. Statisztikai elemzés után – amit arra használunk, hogy lássuk, hány látogatónk van és hogyan biztosíthatjuk az oldalaink megfelelően gyors működését –, az adatokat töröljük.

Amennyiben többet szeretne tudni erről, lehetősége van írásban részletesebb tájékoztatást kérni a Kapcsolat rovatban írt elérhetőségek valamelyikén, amire feltétlenül válaszolunk.

2. Az adatkezelés módja és időtartama

Az adatokat az Adatkezelő saját informatikai rendszerén, saját vagy bérelt szervereken valósítja meg. Az adatok ezen kívül átmenetileg az Adatkezelő egyéb számítógépeire is felkerülhetnek.

Az adatkezelés ideje a felhasználói regisztrációtól a felhasználói regisztráció törléséig tart, egyes adatokat törvény alapján tovább is kezelhetjük (számlázási adatok, az adótörvényekre tekintettel).

A látogatási adatok adatkezelési ideje a naplófájlok feldolgozásáig tart, amiket legfeljebb egy évig tárolunk.

3. Adatvédelem

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében Adatkezelő kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.

4. Hozzáférés a saját adataihoz

Az érintett a róla tárolt adatok megismerése érdekében bármikor írhat az info@artdot.hu címre vagy tájékoztatást kérhet az Adatkezelő bármelyik elérhetőségén.

5. Adatkezelés korlátozása

Az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, amennyiben adatkezelésünk az érintett hozzájárulásán alapul, az adatkezeléshez történő hozzájárulást követően adatait nem kezeljük.

6. Adattovábbítás, további címzettek

Az érintett adatait nem továbbítjuk harmadik félnek sem az Európai Gazdasági Közösségen belül, sem azon kívül. Egyes pénzügyi adatokat a hatályos adó jogszabályok miatt a NAV felé kötelességünk továbbítani.

7. Automatikus döntéshozatal

A rendszerünk nem végez automatikus döntéshozatalt, az érintett látogatási adataiból nem készít profilt.

8. Jogérvényesítés

Az adatkezeléssel kapcsolatban annak bármelyik elemével kapcsolatban panaszt tehet nálunk az info@artdot.hu email címen, amelyre rövid időn belül válaszolunk.

Amennyiben problémáit máshol is jelezni szeretné, úgy fordulhat az Ön országa szerinti adatvédelmi hatósághoz az Európai Unión belül, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

ART.DOT Kft., Budapest, 2020. július 22.

Cookie tájékoztató

Ez az cookie tájékoztató az artdot.hu weboldalak és az azon elérhető szolgáltatások felhasználói, mint érintettek részére készült. A cookie tájékoztató célja, hogy az ART.DOT Kft. (1033 Budapest, Szentendrei út 87. a továbbiakban: „Adatkezelő”) tájékoztassa az érintetteket a tőlük kapott adatok kezelésével kapcsolatban.

Az artdot.hu weboldalak használata során látogatóink hozzájárulnak cookiek és egyéb azonosításra alkalmas ismerettőjelek – továbbiakban együttes megnevezéssel cookie – általunk történő használatához a jelen tájékoztatóban rögzítettek szerint.

Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás igénybevételéről az érintett szabadon dönthet, így a használatához szükséges adatok megadása és az adatszolgáltatás is önkéntes. Ha Ön nem akarja, hogy a számítógépe cookiekat használjon, akkor a böngésző programját annak megfelelően állíts be, vagy ne látogassa weboldalainkat.

1. A cookiek meghatározása:

Az artdot.hu a weboldalak felkeresése során adatfile-okat helyez el a látogatók számítógépén, vagy egyéb mobil számítástechnikai eszközein, amelyek arra szolgálnak, hogy egyes szolgáltatásaink elérését hatékonyabbé tegyük és látogatóink részére könnyebb legyen oldalainkon történő navigálás.

Az artdot.hu weboldalakon használt cookiek nem alkalmasak arra, hogy látogatóinkat közvetlenül azonosítsák, viszont lehetőséget nyújtanak arra, hogy testre szabott felhasználói élményt adjanak.

A cookiekat azért vesszük igénybe, hogy lehetőségünk legyen weboldalaink látogatóit megkülönböztetni egymástól és a cégünk iránt érdeklődők, minél hatékonyabban szerezhessenek információkat szolgáltatásainkról. Újbóli látogatás során már anélkül felismerhetjük korábbi látogatóinkat, hogy ismernénk személyazonosságukat.

A cookiek általában használják a látogatók számítógépeinek vagy számítástechnikai eszközeinek tárhelyeit. Ha látogatóink kívánják, a cookiek engedélyezésének vagy tiltásának beállításait a böngészőjük beállítási feltételeinek megváltoztatásával tudják módosítani.

2. A cookiek típusai

Az artdot.hu weboldalainak használata során kötelező, teljesítménymérő és működést segítő cookieket használ.

A kötelező cookiek használata nélkül nem tudjuk működtetni az artdot.hu weboldalait. ezért azok nem kapcsolhatók ki. A böngészőben beállítható a cookiek blokkolása, de ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal vagy egyes része nem működik.

A teljesítménymérő cookiek használatával tudjuk mérni weboldalaink látogatottságát, ezekkel tudjuk népszerűbb és kevésbé népszerűbb oldalainkat meghatározni, ennek alapján tartalmukat módosítani vagy változatlanul hagyni. A böngészőben beállítható a cookiek blokkolása, de ebben az esetben nem kapunk információt arról, hogy meglátogatták weboldalainkat.

A működést segítő cookiekat a speciális képmegjelenítő funkciókhoz használjuk. A böngészőben beállítható a cookiek blokkolása, de ebben az esetben előfordulhat, hogy az oldal vagy egyes részei nem működik.

3. Jogérvényesítés

A cookie tájékoztatóval vagy kapcsolatban annak bármelyik elemével kapcsolatos esetleges kérdéseit az info@artdot.hu email címen teheti fel, amelyre rövid időn belül válaszolunk.

ART.DOT Kft., Budapest, 2020. július 22.

Lépj velünk kapcsolatba